Infomeny
Svenska
Nederländska (Nederlands)
Finska (Suomi)
Engelska (English)
Mer info…

Om Belladot och Best Friend Moments

Belladot är ett innovativt varumärke inom intimkategorin. Vi vill sprida leklusten i Norden och vara det självklara valet när man väljer intimprodukter. Produkterna är framtagna tillsammans med en sexolog eftersom vi vill vara säkra på att de fungerar på allra bästa sätt, ur alla aspekter.

Best Friend Moments

We believe in freedom and your ability to embrace yourself.
Join us on a journey of discovery in exploring Best Friend Moments.
– Like a picnic in the Swedish countryside.

Vi tror på friheten och förmågan hos varje individ att bejaka sig själv för Best Friend Moments, genom att erbjuda råd och produkter inom
intim egenvård. Lustfyllt, lättillgängligt och avdramatiserat
– som att ta sig ut på en picknick i den svenska naturen.

Våra guidelines

Kvalitet

Allt vi gör genomsyras av kvalitet, förutsägbarhet och säkerhet. Därför har vi kvalitetsledningssystemet 9001:2015 som övervakar alla våra kritiska processer och säkerställer att allt går rätt till.

Utveckling

Belladot deltar i arbetet för en varaktig hållbar utveckling. Vi eftersträvar att vår miljöpåverkan alltid är minsta möjliga, exempelvis genom källsortering, effektiv distribution och att vi återanvänder emballage i flera led.

Genom kontinuerliga besök hos våra leverantörer, såväl våra europeiska som våra utomeuropeiska, försäkrar vi oss om att respektabla miljö- och säkerhetskrav upprätthålls, samt att fabrikerna inte använder barnarbetare.

Miljöarbete

Vi har följande riktlinjer för vårt miljöarbete:

 • Vi arbetar för att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
 • Vi påverkar, ställer krav och samarbetar med andra företag, myndigheter och organisationer. Vi är medlemmar i Elkretsen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.
 • Vi har en pågående dialog med våra kunder och leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljö tänkande.
 • Vi söker ständigt minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter och resor genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
 • Vi åker miljöbil och väljer alltid miljövänligaste bränsle.
 • Vi källsorterar avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.

 

Reklamationer

Belladots sexleksaker och sexhjälpmedel är endast till för vuxna. Alla sexleksaker och hjälpmedel som saluförs av Wellnex AB omfattas av 1 års garanti. Självklart följer vi svensk lagstiftning gällande produktsäkerhet, konsumentköplag mm. Om du upptäcker ett fel som beror på tillverkning eller material och meddelar oss inom garantiperioden, ersätter vi produkten kostnadsfritt.

Garantin täcker de delar som påverkar produktens funktion. Den täcker inte utseendemässiga förändringar som beror på tidens åverkan eller skador orsakade av felaktigt användande eller omhändertagande. Alla försök att ta isär produkter eller tillbehör gör garantin ogiltig.

Produktsäkerhet

Våra leksaker är tillverkade i bästa tänkbara material för att kombinera egenskaper och prisvärdhet. Det kan handla om:

 • Silikon
 • TPE – en gummiliknande plast, som är lite mjukare än silikon. TPE används i alla katetrar.
 • ABS – en ofarlig hårdplast, samma som engångsbestick tillverkas av.

Samtliga produkter är fria från ftalater. Våra fabriker är certifierade enligt ISO:9001:2015 och alla underleverantörer har i sin tur certifierats.

De flytande artiklarna är tillverkade med bästa tänkbara råvaror. Vi vill helt enkelt ha väldigt väldigt bra produkter. De flesta av dem är naturliga. Endast när det är nödvändigt används syntetiska råvaror.

De flytande artiklarna tillverkas i Norden enligt Good Manufacturing Practice, GMP och enligt standard: ISO 22716:2007. Fabriken har också tillstånd att tillverka medicintekniska produkter, dvs våra glidmedel och är certifierade enligt ISO 13485:2016.

Belladot är med och driver ISO-certifieringen globalt – för högre säkerhetskrav i branschen

På Belladot har vi högt ställda krav på både säkerhet och kvalitet när vi tar fram våra produkter. Det är den långa erfarenheten från att utveckla medicintekniska produkter, och de krav som ställs i samband med detta, som vi har med oss när vi tar fram sexleksaker. Men alla gör inte som vi –  branschen saknar kvalitetsstandard och det innebär en ökad risk för konsumenten. Det kan t ex handla om att design eller materialval inte ska riskera att skada användaren eller att man måste ha ett dokumenterat sätt att hantera reklamationer och klagomål. Nu är vi med och driver standardiseringsarbetet globalt.

Allt startade hösten 2018 då Svenska Institutet för Standarder, SIS, tillsammans med Belladot och en rad andra svenska intressenter påbörjade ett standardiseringsarbete som ska bidra till högre kvalitet och säkerhet på sexleksaker. Flera andra länder tyckte att detta var ett bra initiativ och i september 2019 skapades den internationella gruppen ”ISO/PC 325 Sex toys – Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both”. Sverige innehar både ordförandeskapet och sekretariatet för denna grupp.

Läs mer om arbetet HÄR

Prenumerera

Gör som 1,563 andra, prenumerera på vår blogg! Du får med jämna mellanrum tips inom sexologi, produkter och utbildning.

Jag vill ta del av utskick till:
 • Privatpersoner
 • Återförsäljare
 • Vårdpersonal